امام رضا علیه السلام فرمودند:

 تزاوَرُوا تحـابـوا و تصـافحُـوا و لا تحـاشمـوا
به دیدن یكدیگر روید تا یكدیگر را دوست داشته باشید و دست یكدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

(بحارالانوار،ج78،ص 347)

 حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزوجل الیه افضل مصلحته
 كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

(بحار الانوار ، ج 70، ص 249 )

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

 ان السعید، كل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته
همانا سعادتمند(به معنای) كامل و حقیقی كسی است كه امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

(مجمع‌ الزوائد علامه‌ هیثمى‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 132)

 حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

  نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه
ما اهل بیت رسول خدا(ص) وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاكی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامران الهی

(شرح‌ نهج‌ البلاغه‌ لابن‌ ابی‌ الحدید ، ج‌ 16 ، ص‌ 211)

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

 قاریءُ الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و الارض، ساکن الفردوس
تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شوند

(کنزالعمال ، ج‌ 1 ، ص582)

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

 خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم
بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

+ نوشته شده توسط رسول در شنبه 31 تیر1385 و ساعت 15:32 |
 

احادیثی ازحضرت محمد(ص) درباره غیبت

۱ـ غیبت آنست که برادرخودرا به چیزی که دوست ندارد یادکنی.

۲ـ هرچیزی که دوست نداری روبروی برادرخویش کنی غیبتست.

۳ـ غیبت مسلمانان مکنید ودرجستجوی عیوب آنها نباشید.

۴ـ هرکه برادرمسلمانش را درحضوراو غیبت کنند وتواندیاریش کند امایاری وی نکند

خدااورا دردنیا وآخرت خوارکند.

۵ـ ازغیبت بپرهیزید که غیبت اززنا سختتراست وغیبت آمرزیده نمیشود تا آنکه غیبت اورا

کرده است ازگناهش بگذرد.

۶ـ وقتی پروردگارعزوجل مرابالابرد بقومی گذشتم که ناخنهای مسین داشتند وصورت وسینه

خویش را میخراشیدند،گفتم ای جبرئیل اینهاکیانند گفت اینان آنکسانندکه گوشت مردم

میخورند وازعرضشان سخن کنند(غیبت میکنند).

۷ـ وقتی درجمعی که توهستی درباره مردی بدمیگویند آنمردرا یاری کن وآن گروه رااز

بدگوئی بازدار وازآنجابرخیز.

۸ـ زبان خودرا ازبدگویی مسلمانان بازدارید،واگرکسی مرد درباره او بنیکی سخن گویید.

۹ـ روزه دار ازآنهنگام که صبح میکند تابشب،مادام که غیبت نکند درعبادتست وهمین که

غیبت کرد روزه او پاره میشود.

۱۰ـ کفاره کسیکه عیب وی کرده ای اینست که برای او آمرزش بخواهی.

+ نوشته شده توسط رسول در جمعه 30 تیر1385 و ساعت 15:18 |

اسلام علی الشجره النبویه

حضرت امام علی(ع)می فرمایند:

مشکل گناه است ومشکلترازآن مردن بدون توبه گناه است.

نزدیک همه چیزی که میاید هست ونزدیکترمرگ است.

عجیب دنیا است وعجیبتر غفلت دردنیا است.

واجب توبه است وواجبتر ترک گناه است.

حضرت امام علی(ع):

۱ـ ارزش جانهای شما جزبهشت نیست،پس آنرا جزبدان نفروشید.

۲ـ چون کسی میمیرد،مردم میگویند چه باقی گذاشته وملائکه میگویند چه پیش فرستاده.

+ نوشته شده توسط رسول در پنجشنبه 29 تیر1385 و ساعت 19:4 |

سوره ص آیه ۲۶

ای داود!ماتورا خلیفه ونماینده خود درزمین قراردادیم.پس درمیان مردم به حق داوری کن.

روایاتی درمورد حضرت داود(ع)

۱ـ شیخ صدوق(ره)درامالی وعیون ومعانی الاخبار ازامام صادق(ع) روایت نموده که

خدای عزوجل به داود(ع) وحی کرد:گاهی بنده ای ازبندگان من عمل خیری نزدمن می آورد

که بخاطرهمان عمل بهشت خودرا بروی مباح می کنم.داود(ع)عرض کرد:پروردگارا،آن عمل 

 نیک چیست؟ فرمود:دردل بنده مومن من سروری واردکند،اگرچه بادادن یک خرماباشد.

۲ـ حضرت امام باقر(ع)می فرمایند:جناب داود(ع) به فرزندش سلیمان گفت:پسرم

ازخنده زیاد بپرهیز،زیرا خنده بسیار بنده خدارا درروزقیامت حقیر وپست می سازد.

فرزندم دهانت را جزءازسخن حق ببند.فرزندم!اگر ارزش سخن گفتن نقره باشد،

ارزش سکوت طلاست.

+ نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 28 تیر1385 و ساعت 22:46 |

درسی ازحضرت فاطمه(س)

روزی سائلی آمد به درخانه فاطمه(س)،حضرت فاطمه(س) یک پوست پاره داشت که آنرا

به سائل داد،سائل ازآن رازی نشد وقهرکرد،سپس حضرت فاطمه برگشت و گردنبند خودرا

به سائل داد،بعدسائل رفت تاآن گردنبندرا بفروشدکه اباذر آنرادید وازسائل خرید وبخدمت

پیامبر(ص)آوردتاآن گردنبندرا به حضرت فاطمه(س)برساند که پیغمبر(ص)فرمودکه فاطمه(س)

آنراقبول نمی کند،سپس اباذرگردنبندرا بوسیله غلامش به حضرت فاطمه(س)فرستاد و

همچنین خودغلام راهم به اوبخشید،فاطمه(س)غلام را آزادنمود وگردنبندرا به اوسرمایه

داد.(پیغمبر(ص)فرمود:فداها ابوها).

جهیزیه عروسی حضرت فاطمه(س)

۱ـ چارقد(روسری) ۱عدد  ۲ـ لنگ ۱عدد  ۳ـ قطیفه مشگی ۱عدد  ۴ـ چادرپشمی ۱طاقه

۵ـ بالش ۴عدد ۶ـ بوریا ۱تخته ۷ـ قدح چوبی(کاسه) ۱عدد  ۸ـکوزه گلی ۱عدد۹ـمشگ آب۱عدد

۱۰ـتنگ آبخوری ۱عدد۱۱ـتخت خواب چوبی ۱عدد۱۲ـطشت رختشوئی ۱عدد۱۳ـآفتابه ۱عدد

۱۴ـدستاس ۱زوج ومهریه آنحضرت را چهارصد دینار نقل کرده اند.(منبع:ازکتاب مصائب الایام)

+ نوشته شده توسط رسول در چهارشنبه 28 تیر1385 و ساعت 0:18 |

یاصاحب الزمان(عج)ادرکنی

(ادرکنی یعنی دریاب مرا)

احادیثی ازپیامبراکرم(ص)درموردبهترین مردم

۱ـ بهترین مردم کسی است که به خیرش امیدوار وازشرش درامان باشند.

۲- بهترین برادران شما کسی است که عیبهایتان را به شما هدیه کند.

۳ـ بهترین شما کسانی هستندکه قرض خودرا بهتر اداکنند.

۴ـ بهترین مردان امت من کسانی هستندکه نسبت به خانواده خود خشن نباشند،

اهانت نکنند،دلسوزشان باشند وبه آنان ظلم نکنند.

۵ـ بهترین شما کسی است که قران بیاموزد وآموزش دهد.

۶ـ بهترین شما کسی است که خوش زبان باشد،به دیگران طعام بدهد وهنگامی که مردم

درخوابند نمازبخواند.

۷ـ بهترین مردم کسی است که مفیدباشد،رابطه برقرارکند ویاری دهد.

۸ـ بهترین مردم آنست که همه کوشش خودرا بکارمی برد.

۹ـ عالیقدرتر ازهمه مردم کسی است که درآنچه بدومربوط نیست مداخله نکند.

۱۰ـ بزرگوارترازهمه مردم کسی است که پرهیزکارتراست.

حضرت امام علی(ع):

۱ـ بهترین این امت،میانه روها هستند.

۲ـ بهترین مردم کسی است که دربرابربدی،خوبی کند.

۳ـ بهترین مردم کسی است که چون چیزی به او داده شود شکرکند وچنانچه گرفتارشود

صبرنماید واگربه اوظلم شود درگذرد.

حضرت امام صادق(ع):

۱ـ بهترین مردم کسانی هستندکه به حق قضاوت کنند.

+ نوشته شده توسط رسول در سه شنبه 27 تیر1385 و ساعت 12:6 |

ان الله جمیل ویحب الجمال

حضرت امام باقر(ع):اگرمردم خاصیت مسواک رامی دانستند آنراشب به بسترخود

می بردند(هرگز آنرا ازخود جدانمی کردند).

حضرت امام رضا(ع):مسواک زدن،نورچشم ورشدمورا زیاد وآبریزش چشمرابرطرف میکند.

حضرت محمد(ص):مسواک برشیوایی سخن انسان می افزاید.

حضرت امام صادق(ع):سه چیز فراموشی را ازبین می برد وحافظه رازیادمی کند:

خواندن قرآن،مسواک زدن وروزه گرفتن.

حضرت محمد(ص):جبرئیل هیچگاه نزدمن نیامد،مگرآنکه مرا به مسواک زدن سفارش

کرد تاجایی که نگران شدم این کار برمن وامتم واجب گردد.

حضرت محمد(ص):خلال کنیدکه بدترین چیز نزدفرشتگان این است که لای دندانهای

بنده،مانده غذاببینند.

حضرت امام صادق(ع):شبانگاه که برخواستی(برای نماز)مسواک بزن چراکه فرشته ای

نزدتو می آید ودهانش را بردهانت می گذارد وآنگاه هیچ حرفی ازقرآن ونماز ودعا

نمی خوانی مگرآنکه آنرابه آسمان بالامی برد،پس بایدکه دهانت خوشبو باشد.

حضرت محمد(ص):دهان های خودرا پاکیزه کنید که راههای تسبیح خداونداست.

حضرت محمد(ص):مسواک بزنید،چراکه مسواک چیزخوبی است،لثه رامحکم می کند

بوی دهان رامی برد،معده رااصلاح می کند،بردرجات انسان دربهشت می افزاید

وشیطانرا ناخرسند می کند.

حضرت محمد(ص):خداوند رحمت کند خلال کنندگان امتم رادرهنگام وضوگرفتن

وبعداز غذاخوردن.

+ نوشته شده توسط رسول در دوشنبه 26 تیر1385 و ساعت 22:53 |

احادیثی درباره نماز از پیامبراکرم حضرت محمد(ص)

۱ـ مقام نماز نسبت به دین چون مقام سر نسبت به تن است.

۲- نماز ستون دین است.

۳ـ نماز نورمومن است.

۴ـ نخستین چیزیکه به حساب آن میرسند نماز است.

۵ـ بهترین کارها درنزدخدا نمازبوقت است آنگاه نیکی باپدر ومادر آنگاه جنگ درراه خدا.

۶ـ نمازمسواک زده بهتر ازهفتاد نماز مسواک نزده است.

۷ـ نمازگزار در خداوندرا می کوبد وهرکه پیوسته دری رابکوبد عاقبت بروی او بازمیشود.

۸ـ خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ میزند آدمیزادگان برخیزید وآتشهایی راکه

برخویشتن افروخته اید بنماز خاموش کنید.

۹ـ بنده مادام که منتظرنمازاست درحال نمازاست.

۱۰ـ نمازنشسته یکنیمه نمازایستاده است.

۱۱ـ میان بنده وشرک جزترک نماز فاصله نیست وچون نمازراترک کند مشرک است.

۱۲ـ نماز چهره شیطانرا سیاه کند وصدقه دادن پشت اورا بشکند ودوستی درراه خدا

ریشه اورا بکند،وقتی چنین کردید ازشما بفاصله شرق وغرب دوری کند.

۱۳ـ نماز قربانی پرهیزگارانست.

۱۴ـ نماز زن تنها بیست وپنج بار ازنمازجماعت او بهتراست.

۱۵ـ دورکعت نمازدانشمند بهتراز هفتادرکعت نمازغیردانشمند است.

+ نوشته شده توسط رسول در یکشنبه 25 تیر1385 و ساعت 22:6 |

اسلام علیک یا فاطمه الزهراء(س)

من غلام فضه ام،فضه کنیزفاطمه         

                                                      من کنیزت راغلامم،ای جهان راقائمه

حضرت محمد(ص):اولین کسی که داخل بهشت می شود فاطمه (س)است.

حضرت محمد(ص):فاطمه(س) پاره تن من است،هرکه اورا شادکند مرا شادکرده،

و هرکه اورا اندوهگین سازد مرااندوهگین ساخته است،وفاطمه (س)برای من

عزیزترین خلق است.

حضرت محمد(ص):من همانند درختی هستم که فاطمه(س)شاخه این درخت

طیبه بوده،وعلی(ع)مایه باردهی آن،وفرزندانم حسن(ع) وحسین(ع)ثمره و

میوه های آن،و دوستان ایشان ازمیان امتم به منزله برگهای این درخت هستند.

حضرت امام صادق(ع):برای فاطمه(س)درنزد خداوند نه اسم وجود دارد:۱ـ فاطمه

۲ـ صدیقه ۳ـ مبارکه ۴ـ طاهره ۵ـ زکیه ۶ـ رضیه ۷ـ مرضیه ۸ـ محدثه ۹ـ زهراء

حضرت زهراء(س):هرکه خالصترین عبادت خودرا به سوی خداوند بالابفرستد،

خداوندمتعال نیز برترین وبهترین مصلحت وتقدیرش رابرای او پائین می فرستد.

حضرت زهراء(س):خوشرویی درچهره مومن بهشت رابرای او واجب می کند،و

خوشرویی درچهره معاند ودشمن انسان رااز عذاب جهنم حفظ خواهدنمود.

+ نوشته شده توسط رسول در یکشنبه 25 تیر1385 و ساعت 0:22 |

اسلام علیکم ائمه الهدی واهل التقوا

حضرت محمد(ص):سزاوارترین مردم به خدا ورسول او کسی است که به سلام آغازکند.

حضرت امام علی(ع):بدترین کارها خشنودی ازخود است.

حضرت امام کاظم(ع):آن کس که روزانه یکبار به محاسبه نفس خویش نپردازد،ازمانیست.

حضرت رسول اکرم(ص):به حساب خودبرسید پیش ازآنکه به حسابتان رسیدگی شود،

واعمال خودرا بسنجید پیش ازآنکه سنجیده شود.

حضرت امام علی(ع):برادران ایمانی خودرا به اندازه تقوای آنها دوست بدار.

حضرت امام صادق(ع):لازمه دوست داشتن دین،دوست داشتن برادر دینی است.

حضرت امام باقر(ع):برای رسیدن به سپاسگذاری وشکربزرگ،روزی اندک رابزرگ وطاعت

بزرگ را اندک بشمار.

 حضرت امام حسن(ع):ناگواریها،کلیدهای اجر وپاداش هستند.

+ نوشته شده توسط رسول در شنبه 24 تیر1385 و ساعت 0:22 |

اسلام علیک یاغریب یا امام رضا(ع)

حضرت امام رضا(ع):استعمال عطر و بوی خوش ازاخلاق پیامبران است.

حضرت امام رضا(ع):ازجمله حقوق میهمان آن است که اورا ازمجلس خود تا درمنزل

همراهی کنی.

حضرت امام صادق(ع):به دیدار بیماران وتشییع جنازه مردگان بروید،زیرا اخرت را

بیاد شمامی آورد.

حضرت امام صادق(ع):هرگاه کسی رادوست داری،به اوبگو: تورا دوست دارم.

حضرت امام صادق(ع):هرکس به  خانواده اش نیکی کند،خداوند عمراو رازیادگرداند.

+ نوشته شده توسط رسول در جمعه 23 تیر1385 و ساعت 20:42 |

اسلام علیک یارسول الله(ص)

پیامبراکرم(ص):به حاضر وغایب امتم سفارش می کنم،وبه کسانی که هنوز به دنیا

نیامده اند تاروز قیامت،که صله رحم کنند(باخویشان خود بپیوندند) اگرچه فاصله

میان ایشان یکسال راه باشد،که این کار جزء دین است.

پیامبراکرم(ص):بدیهای دیگران رابا نیکی مقابله کنید.

امام صادق(ع):هرکه با همسایه نیکویی نکند،ازما نیست.

پیامبراکرم(ص):همسایه آدمی مثل خود اوست ،باید به او ضررنرساند واورابه گناه نیفکند،

حرمت همسایه برهمسایه مثل حرمت مادر است.

 

+ نوشته شده توسط رسول در جمعه 23 تیر1385 و ساعت 13:22 |
 

اسلام علیک یاصاحب الزمان(عج)

حضرت امام زمان(عج):من ازاحوال پیروانم درهمه حال باخبرم.

حضرت امام سجاد(ع):گناهانی که درنابودی افرادشتاب می کنند،عبارتنداز:۱ـ بریدن

پیوندخویشی ۲ـ سوگند دروغ۳ـ گفتارهای دروغ ۴ـ زنا ۵ـ سد راه مسلمانان ۶ـ ادعای

امامت ورهبری به ناحق.

حضرت امام باقر(ع):سه چیز کمر شکن است :۱ـ عمل خود را زیاد پندارد ،۲ـ گناهانش را

فراموش کند،۳ـ رای خود را بپسندد و آن را برتر پندارد.

حضرت امام صادق(ع):چهارچیزاند که درهرکه باشد،مومن است،اگرچه ازفرق سر تاقدم

به گناه آلوده باشد:۱ـ راستگویی ۲ـ حیا ۳ـ خوشخویی ۴ـ حق شناسی.

 امام زمان(عج):ازرحمت خدا به دوراست آن که نمازصبحش را آن قدر به تاخیربیندازد

 تاستارگان ناپدیدشوند.

+ نوشته شده توسط رسول در جمعه 23 تیر1385 و ساعت 0:56 |
 

اسلام علیک یااباعبدالله الحسین(ع)

حضرت زهرا(س):کسی که انگشتری عقیق دردست کند،همیشه خیر و نیکی می بیند.

حضرت امام حسن(ع):نابودی انسان درسه چیزاست:۱ـ تکبر۲ـ حرص۳ـ حسد.

حضرت امام حسین(ع):دست نیازپیش کسی درازمکن،جزبه نزد یکی ازاین سه نفر:انکه دیندار،

جوانمرد یادارای اصالت باشد.

 حضرت امام حسین(ع):سلام کردن هفتادحسنه دارد که شصت ونه حسنه مربوط به

سلام کننده ویکی برای جواب دهنده است.

حضرت امام حسین(ع):گریه ازخوف خدا،مایه نجات از آتش است.

 حضرت امام حسین(ع):ای فرزندم! ازستم کردن برآن که جزخدای جلیل وصاحب عزت

یاوری ندارد،بپرهیز.

+ نوشته شده توسط رسول در پنجشنبه 22 تیر1385 و ساعت 23:0 |
Google Pagerank Checker Tool